Jenis Koleksi : Multimedia (2070)

 Jenis Koleksi : Multimedia (2070)

Streeter, James, author
513STRB003
New York : McGraw-Hill , 2001
Streeter, James, author
513STRB002
New York : MCGraw-Hill , 2001
973UNII002
Washington, D.C: US. Department of State, 2005
Bronzino, Joseph D.
610BROB002
Boca Raton, FL: CRC Press, 2015
Bronzino, Joseph D.
610BROM002
Boca Raton, FL: CRC Press, 2015
Bronzino, Joseph D.
610BROB001
Boca Raton, FL: CRC Press, 2015
Bronzino, Joseph D.
610BROM001
Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2015
Presiden RI
362PREI002
Jakarta: Presiden RI, 2007